Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toiminnan tarkoituksen. Jäsenten hyväksymisestä päättää hallitus. Varsinaiset jäsenet voivat olla joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Ainaisjäsenet maksavat kertakaikkisen jäsenmaksun. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattajajäseninä oleville yksityisille henkilöille ja yhteisöille.Kannatajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän hallituksen varoituksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä ja etua vastaan. Erottamisesta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous.